۰ رأی
شرح خدمات
دکتر داود روزمه
ویزیت دوره ای نوزادان و بررسی از نظر زردی
بیماری های عفونی اطفال
بررسی تکامل کودک بر اساس سن
بررسی کودک از نظر بیش فعالی
تغذیه و رشد و وزن گیری کودک
آسم و آلرژی و بیماری های تنفسی و خروسک
مشاوره و راهنمایی برای از شیر گرفتن و از پوشک گرفتن
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)