۵ رأی
شرح خدمات
دکتر عاطف وحید روانشناس و مشاوره فردی
⚪️دکتر طناز عاطف وحيد

🔵روانشناس بالينی (كودک و نوجوان)
مشاور والدين جهت مشكلات رفتاری كودكان
×
۱۵ / ۱
۱۵ / ۲
۱۵ / ۳
۱۵ / ۴
۱۵ / ۵
۱۵ / ۶
۱۵ / ۷
۱۵ / ۸
۱۵ / ۹
۱۵ / ۱۰
۱۵ / ۱۱
۱۵ / ۱۲
۱۵ / ۱۳
۱۵ / ۱۴
۱۵ / ۱۵
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۵)