۰ رأی
شرح خدمات
دکتر مهدیه موسوی
متخصص کودکان ونوزادان ،فوق تخصص روماتولوژی اطفال
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)