۰ رأی
شرح خدمات
دکتر کامیار کامرانی
فوق تخصص نوزادان
تشخیص و درمان بیماری های نوزادان
پزشک مقیم بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)