۰ رأی
شرح خدمات
دکتر سلما رضوی
عضو جامعه جراحان ایران
جراح و متخصص زنان و زایمان
- مشاوره قبل و بعد از بارداری
- زایمان بدون درد
- پریناتولوژی
- نازایی
- مشاوره تغذیه
- جراحی زنان و زیبایی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)