۰ رأی
شرح خدمات
دکتر منصور ملائیان
متخصص جراحی کودکان
پزشک مقیم بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)