۰ رأی
شرح خدمات
دکتر مسیح خانی پور روشن
متخصص داخلی گوارش
تشخیص و درمان بیماری های گوارشی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)