۰ رأی
شرح خدمات
دکتر سید جواد سیدی
متخصص جراحی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد
فوق تخصص جراحی کودکان
ارولوژی کودکان از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی عضویت در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها عضو انجمن جراحان کودکان اروپا
عضو هيئت مديره انجمن جراحان کودکان ايران
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)