۰ رأی
شرح خدمات
دکتر میر محمود سیداحدی
متخصص کودکان
فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)