۰ رأی
شرح خدمات
دکتر حسن رضا محمدی
فوق تخصص جراحی مغز و اعصاب کودکان
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)