۰ رأی
شرح خدمات
دکتر ابوالفضل افجه ای
متخصص کودکان
فوق تخصص بیماری های نوزادان
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)