۰ رأی
شرح خدمات
دکتر محمد عبدالله شمشیر ساز
دکتر محمد عبدالله شمشیر ساز متخصص زنان و زایمان و نازایی است.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)