۰ رأی
شرح خدمات
دکتر فاطمه رهروانی
ده سال سابقه کار در زمینه رژیم درمانی و تغذیه
اخذ مدرک کارشناسی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
اخذ مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه علوم پزشکی تهران
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)