۰ رأی
شرح خدمات
 مجموعه ورزشی پویا
تجهیر شده با دستگاه های آلمانی ۲۰۱۸
بدنسازی، کراس فیت، ایروبیک، فیتنس، بادی پامپ، پیلاتس، زومبا، یوگا، TRX ،CX
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)