۰ رأی
شرح خدمات
 استودیو اینفورم بادی
به روز ترین متد ورزش و تناسب اندام
فرم دهی اندام بدون ایجاد فشار خارجی بر مفاصل
کاهش سایز و وزن بدن بدون استفاده از داروهای شیمیایی
عضله سازی و چربی سوزی همزمان
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)