۰ رأی
شرح خدمات
باشگاه ورزشی نیلگون
ذهنیت سالم و مثبت در بدنی سالم و پرتوان
ایروبیک، باراوسل، پیلاتس، تای چی، اسپینینگ
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)