۰ رأی
شرح خدمات
دکتر حسن ابوالقاسمی
فوق تخصص خون و انکولوژی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
متخصص اطفال از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
عضو هیأت علمی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله
کارشناس سازمان انتقال خون
کارشناس برنامه های تلویزیونی مثل "به خانه برمیگردیم"
برای دریافت نوبت با شماره ۰۹۰۲۸۸۸۲۷۴۲ تماس حاصل نمایید.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)