۱ رأی
شرح خدمات
دکتر کتایون دانشوریان
عضو انجمن علمی روانشناسی ایران
عضو انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران
روانپزشک، مشاوره و روان درمانی
درمان اعتیاد، نوروفیدبک
بورد تخصصی اعصاب و روان
- درمان اختلالات روان پزشکی بزرگسالان و کودکان
- مشاوره و روان درمانی
- درمان دارویی و روان درمانی اعتیاد و مصرف مواد، سیگار، الکل و رفتارهای اعتیادی
- نورور فیدبک و نروتراپی درمان کمکی بیش فعالی و اختلالات تمرکز و ...
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۱)