۰ رأی
شرح خدمات
باشگاه فرهنگی ورزشی داماش ایرانیان
زیر نظر رئیس کمیته فنی باشگاه، مهدی فنونی زاده، بازیکن سابق استقلال
با مدیریت امیر قیصری و امیر افشاری
مناسب برای پرورش استعداد کودکان
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)