۰ رأی
شرح خدمات
باشگاه کیوان
مدرسه فوتبال شاهین
استعدادیابی و پرورش علاقمندان در تمامی رده های سنی مختلف، استعداد یابی کودکان و نوجوانان
با نیم قرن تجربه و مربیان رده اول ملی و جهانی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)