۰ رأی
شرح خدمات
باشگاه ورزشی زن ایرانی
مجهزترین و پیشرفته ترین باشگاه بانوان
در تمامی رشته ها ورزشی
دارای چهار سالن مجزا
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)