۰ رأی
شرح خدمات
مجموعه ورزشی شهدای دانشجو
دارنده گواهینامه مدیریت ورزشی از AGS آمریکا
دارنده گواهینامه ISO ۹۰۰۱ آماده عقد قرارداد با مدارس و دانشگاه ها و سازمان ها
آقایان و بانوان
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)