۰ رأی
شرح خدمات
باشگاه ورزشی پلاتینیوم
برگزارکننده کلاس های خصوصی و نیمه خصوصی توسط مربیان با سابقه و با مدارک بین الملل
ارائه برنامه تمرینی و مشاوره تغذیه توسط مربی و پزشک متخصص
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)