۰ رأی
شرح خدمات
 دکتر رضا کوچکی
از بین بردن اسکار
لاغری موضعی
جراحی کوچک
برداشت خال
درمان بیماری های پوستی و مو
کربوکسی تراپی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)