۰ رأی
شرح خدمات
دکتر جعفر مسعودیان
دکتر جعفر مسعودیان پزشک داخلی و پوست
بیش از ۴۰ سال سابقه کار
فارغ تحصیل از دانشگاه شهید بهشتی تهران
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)