۰ رأی
شرح خدمات
آیدا مسعودیان
آیدا مسعودیان مشاور زیبایی
مدرک بین المللی مشاوره پوست و مو از دانشگاه جامع به مهر وزارت علوم و تحقیقات
مدرک بین المللی مشاوره پوست و مو از سازمان فنی و حرفه ای کشور
کارت بین المللی مشاوره پوست و مو
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)