۰ رأی
شرح خدمات
 مرکز تخصصی پوست لیز اسکین
استفاده از محصولات كره ای
مراقبتهای پوستی به سبک و روش كره ای
استفاده از دستگاه freezing با اثر آرام بخشی، احيا و روشن سازی پوست
روش پاکسازی و ماساژ با متد کره ای
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)