۰ رأی
شرح خدمات
 آموزشگاه آرایشی گل گیس
دکاپاژ برای برطرف کردن تناژهای ناخواسته و روشن کردن تتو های تیره و قدیمی طبق یک فرمول خاص
ریموو یا ساکشن رنگهای تتو، اسکین سازی، کامو کشی، لیدوکشی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)