۰ رأی
شرح خدمات
 دنتال زعفرانیه
فلوشیپ ایمپلنت از icoi آمریکا
فلوشیپ زیبایی از دانشگاه جنوا ایتالیا
طراحی لبخند دیجیتال از دانشگاه ucla آمریکا
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)