۰ رأی
شرح خدمات
 دکتر محسن ایوبی
متخصص پروتزهای دندانی
عضو هیئت علمی دانشگاه و دارای بورد تخصصی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)