۰ رأی
شرح خدمات
دکتر سیدمهدی انگجی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز (دکترای عمومی)
دانشگاه نیوکاسل انگلستان (دوره تخصصی پریودنتولوژی)
دانشگاه منیتوبا کانادا (دوره تخصصی پریودنتیکس و ایمپلنتولوژی)
دارای بوردهای تخصصی
پریودنتولوژی امریکا ABP
رویال کالج دندانپزشکان کانادا FRCDC
داور مقالات ژورنالهای تخصصی پریودنتولوژی و ایمپلنتولوژی
مدرس دوره های اموزشی داخل و خارج از کشور
مدرس سابق دانشکده و بیمارستان دندانپزشکی نیوکاسل انگلستان
مدرس سابق دانشکده دندانپزشکی منیتوبا - وینیپگ کانادا
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)