۰ رأی
شرح خدمات
دکتر وحید عارفی
بیماری های لثه، استخوان و انساج در برگیرنده ریشه دندان
ترشح عفونی از شیار لثه
جابه جا شدن تغییر جهت دندان‌ها بدون لقی
ایمپلنت دندان ها
ترمیم و درمان بیماری های دهان و دندان
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)