۰ رأی
شرح خدمات
 دکتر محسن صدق
جراح و دندانپزشک
زیبایی، طراحی لبخند، ایمپلنت
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)