۰ رأی
شرح خدمات
دکتر مریم ودادمفرد
روکش زیر کونیوم و pfm، دست دندان، نصب نگین، لامینیت
انواع خدمات دندانپزشکی
استفاده از محیطی حرفه ای و بهداشتی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)