۰ رأی
شرح خدمات
 کلینیک دندانپزشکی ایرانیان پارسا هدف
رادیوگرافی PA و بایت وینگ
ترمیم های کامپوزیت یا همرنگ دندان
ترمیم های آمالکام
بخش جراحی فک و صورت
بخش پروتز دندانی
بخش اطفال
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)