۰ رأی
شرح خدمات
دکتر کاوه علومی
متخصص درمان ريشه
دارای بورد تخصصی و عضو هيئت علمی دانشگاه
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)