۰ رأی
شرح خدمات
 دکتر امین رضایی عدلی
دارای بورد تخصصی
استادیار دانشگاه
متخصص پروتز، ایمپلنت و زیبایی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)