۱ رأی
شرح خدمات
دکتر شهرام رهبری، متخصص دندانپزشک کودکان
🔴دکتر شهرام رهبری
● متخصص دندانپزشکی کودکان و نوجوانان
● عضو هیئت علمی دانشگاه


🔴خدمات ارائه شده در مطب آقای دکتر رهبری

● انجام کلیه درمانهای تخصصی کودکان
● درمانهای بیمارستانی و تحت بیهوشی برای کودکان خاص و غیر همکار
● ارتودونسی پیشگیری کودکان


⚜️ سه شنبه و پنجشنبه به صورت یک هفته در میان
با تعیین وقت قبلی انجام میشود.
×
۲۱ / ۱
۲۱ / ۲
۲۱ / ۳
۲۱ / ۴
۲۱ / ۵
۲۱ / ۶
۲۱ / ۷
۲۱ / ۸
۲۱ / ۹
۲۱ / ۱۰
۲۱ / ۱۱
۲۱ / ۱۲
۲۱ / ۱۳
۲۱ / ۱۴
۲۱ / ۱۵
۲۱ / ۱۶
۲۱ / ۱۷
۲۱ / ۱۸
۲۱ / ۱۹
۲۱ / ۲۰
۲۱ / ۲۱
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۱)