۰ رأی
شرح خدمات
کلینیک دندانپزشکی بیمارستان مفید
پذیرش دندانپزشکی کودکان این مرکز، تا سن ۱۲ سال در دو قسمت درمانگاه و اتاق عمل انجام می شود.
بطور کلی خدمات قابل ارائه و سطوح آن در دندانپزشکی مرکز کودکان مفید عبارتند از:
کلیه مشاوره های دندانپزشکی جهت بیماران سیستمیک ارجاع شده از بخش های مختلف بیمارستان
خدمات درمانی دندانپزشکی کودکان در شرایط اورژانس و معمول
خدمات درمانی تحت آرامبخشی به طرق مختلف جهت بیمارانی که درمان سرپایی را قادر به تحمل نیست
خدمات درمانی تحت بیهوشی عمومی و در اتاق عمل جهت بیماران سیستمیک و یا مضطرب پس از بررسی و به دنبال ارجاع از مراکز مختلف کشور
مرکز کودکان مفید از سال ۱۳۷۶ بعنوان اولین مرکز (و در مقاطعی تنها مرکز) ارائه چنین خدماتی در سطح کشور به کودکان و نوزادان بوده است. از این رو به جرات می توان گفت این مرکز پرچمدار ارائه خدمات درمانی و آموزشی دندانپزشکی بیمارستانی در کشور به همت کادر بیمارستان و همکاران بخش دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می باشد.
این درمانگاه همه کودکان و کودکان بیماری که دارای بیماری های ضمیمه ای و جسمی و مغزی هستند را جهت معاینه و درمان (شامل: درمان ریشه ای، ترمیم دندان، روکش، جراحی و... به جز ارتودنسی) می پذیرد.
همه کودکان بیمار مضطرب، عقب افتاده ذهنی، مبتلا به بیماری های مربوط به خون و مربوط به مغز و ... را در یک جلسه تحت بیهوشی عمومی مورد معاینه و درمان قرار می دهد.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)