۰ رأی
شرح خدمات
دکتر رامين فهيما
ترميمی و زيبايی، متخصص ترميمی و زيبايی مدرس انجمن دندانپزشکان.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)