۰ رأی
شرح خدمات
دکتر صدیقه بختیاری
متخصص جراحی فک و صورت و ایمپلنت
عضو انجمن متخصصان جراحی فک و صورت
عضو هیات علمی بخش بیماری های دهان دانشگاه شهید بهشتی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)