۰ رأی
شرح خدمات
هانیه لواف
کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه شهید بهشتی
آموزش والدین
کودک و نوجوان
درمان اختلالات اضطرابی کودک
توانبخشی شناختی و حسی و حرکتی کودک
برگزاری کارگاه بازی و رشد مادر و کودک
برگزاری کارگاه فرزندپروری برای کودکان ۳ تا ۷ سال
برگزاری کارگاه مهارت های زندگی به کودکان
درمان اضطراب امتحان با رویکرد CBT
اجرا و تفسیر تست هوش
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)