۰ رأی
شرح خدمات
کلینیک مددکاری اجتماعی مهرآذر
متخصصین ما ابتدا با مشارکت شما وضعیت را از جنبه های مختلف بررسی و شناسایی کرده و تصویر کامل و همه جانبه ای از مشکل را ترسیم می کنند.
سپس بهترین و کار آمدترین راه حل را با توجه به شرایط و شخصیت شما پیشنهاد می کنند.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)