۰ رأی
شرح خدمات
دکتر رضا ببری بناب
لیسانس علوم اجتماعی (با گرایش خدمات اجتماعی) از دانشگاه علامه طباطبایی
فوق لیسانس مدکاری اجتماعی از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)