۰ رأی
شرح خدمات
الهام قلخانی
اختلال نقص توجه یک اختلال عصبی شناختی است که شامل طیف وسیعی از مشکلات رفتاری مانند اختلال مشارکت در آموزش و آموختن، عدم تمرکز بر آموزش در مدرسه، عدم تمرکز بر تکالیف درسی، عدم توانایی پیروی از یک دستورالعمل، ناتوانی در تکمیل کار و تعامل اجتماعی می‌شود.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)