۰ رأی
شرح خدمات
ساناز رحیمی
بازی‌درمانی رویکرد روان‌شناختی است که برای کمک به کودکان ۳ تا ۱۲ ساله به‌منظور کشف زندگی خود استفاده می‌شود.روانشناسان کودک معتقدند که کودک در هر موقعیتی به بازی نیاز دارد.بازی فواید زیادی برای کودک دارد. بازی درمانی به کودکان کمک می‌کند تا آزادانه افکار و احساسات خود را از طریق بازی بیان کنند. بازی‌درمانی به‌صورت فردی و گروهی در اتاق‌های نشیمن راحت با قوانین محدود اعمال‌شده برای کودک توسط مشاور کودک انجام می‌شود.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)