۰ رأی
شرح خدمات
مژده زین العابدین
توان‌بخشی شناختی
اختلالات گفتاری
اختلال رفتاری (پرخاشگری و نافرمانی)
اختلال درخودماندگی (اتیسم)
اختلال وسواس فکری عملی
اختلال خلقی (افسردگی کودکان)
اختلال اضطرابی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)