۰ رأی
شرح خدمات
دکتر سمانه تیموری نژاد
متخصص روان پزشکی
با توجه به شرایط جسمی و روحی بیمار اقدام به درمان، با استفاده از داروهای شیمیایی می نمایند.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)