۰ رأی
شرح خدمات
دکتر بحیره فرشچی
درمان و پیشگیری از اختلالات روانی، عاطفی و رفتاری
درمتن اختلالات مانند وسواس، اختلالات اضطرابی، اختلالات افسردگی، اختلال دوقطبی، اختلال اسکیزوفرنی و اختلال استرس پس از سانحه و … است.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)