۰ رأی
شرح خدمات
علی حکمت سروش
متخصص مشاوره نوجوان
تغییرات جسمی و روحی در این دوران اتفاق می‌افتد و زمانی برای به دست آوردن استقلال و کشف خود است.
بررسی ارتباط و راهکار موثر در مورد:
ارتباط با خانواده، ارتباط با دوستان، بلوغ، سلامت روان، نوجوانان در دنیای امروز، دانشگاه
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)